Erken Modern Osmanlı Çalışmaları Konferansı (EMOS)
Erken Modern Osmanlı Çalışmaları Konferansı (EMOS) 12-13 Temmuz 2023 tarihlerinde ODTÜ'de, 14 Temmuz'da ise Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir
Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünün Kuruluşunun 50. Yılı Münasebetiyle Türkiye'de Tarih Araştırmaları ve Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü Sempozyumu

Bildiri Özetleri İçin Tıklayınız

Sempozyum Programı ve Videolar

AÇILIŞ: Protokol Konuşmaları (Saat 9:30-10:00)
AÇIŞ VİDEOSU: Hacettepe Tarih Bölümü (Saat: 10:00-10:10)

I. OTURUM: 1970’lerden Günümüze Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünün Türk Akademik Tarihçiliğine Katkısı (Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız) Saat: 10:15-12:30
Prof. Dr. Ramazan Acun: Bütüncül Bakış: Sosyal Ağ Analizi
Prof. Dr. Mehmet Öz: Sosyal ve Ekonomik Tarihçilik
Prof. Dr. Mehmet Özden: II. Meşrutiyet ve Türkiye Cumhuriyeti Dönemleri: Fikir, Siyaset, Toplum
Prof. Dr. Fatih Yeşil: Osmanlı Yenileşme Tarihi
Doç. Dr. Resul Ay: Kültür Tarihçiliği

II. OTURUM: 1960’lardan Günümüze Türkiye’de Tarihçilik I (Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Yunus Koç) Saat: 13:30-15:00
Prof. Dr. Özer Ergenç: Osmanlı Klasik Dönemi Kent Tarihçiliği (Açılış Tebliği)
Prof. Dr. Hülya Taş: Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi
Doç. Dr. Murat Keçiş: Ortaçağ Tarihçiliği
Doç. Dr. Murat Tuğluca: Osmanlı Müesseseler Tarihi

III. OTURUM: 1960’lardan Günümüze Türkiye’de Tarihçilik II (Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya) Saat: 15:15-17:00
Prof. Dr. Zafer Toprak: Modernleşme (Osmanlı ve Cumhuriyet) Dönemi Çalışmaları (Açılış Tebliği)
Prof. Dr. Abdülhamit Kırmızı: Biyografi Çalışmaları
Prof. Dr. Yavuz Unat: Bilim Tarihi Araştırmaları
Doç. Dr. Selim Tezcan: Ortadoğu Tarihi Araştırmaları
Doç. Dr. Fatih Durgun: Avrupa ve Bizans Tarihi Çalışmaları

IV. OTURUM: 1960’lardan Günümüze Türkiye’de Tarihçilik III (Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Mehmet Öz) Saat: 9:30-11:00
Prof. Dr. Suraiya Faroqhi: Kültür Tarihçiliği (Açılış Tebliği)
Prof. Dr. Konuralp Ercilasun: Genel Türk Tarihçiliği
Doç. Dr. Murat Kocaaslan: Sanat Tarihi Çalışmalarında Osmanlı Klasik Dönemi
Doç. Dr. V. Macit Tekinalp: Selçuklu ve Osmanlı Arkeolojisi

V. OTURUM: Dünyada ve Türkiye’de Tarihçilikte Yeni Yaklaşımlar ve Temalar I (Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Mehmet Seyitdanlıoğlu) Saat: 11:10-12:30
Prof. Dr. Fatma Acun: Dijital tarihçilik
Prof. Dr. Ahmet Şimşek: Sosyal Medya ve Tarih
Doç. Dr. Yunus Uğur: Dijitalleşme ve Osmanlı Tarihi
Doç. Dr. Luca Zavagno: Küresel Tarih

VI. OTURUM: Dünyada ve Türkiye’de Tarihçilikte YeniYaklaşımlar ve Temalar II (Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Suraiya Faroqhi) Saat: 13:30-15:20
Prof. Dr. İsenbike Togan: Kadın Tarihi (Açılış Tebliği)
Prof. Dr. Rüya Kılıç: Toplumsal Tıp Tarihi
Doç. Dr. Özlem Sert: İklim ve Çevre Tarihi
Dr. Öğr. Gör. Şeyma Afacan: Duyguların Tarihi
Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar: Salgın Hastalıklar Tarihi

VII. OTURUM: Dünyada ve Türkiye’de Tarihçilikte Yeni Yaklaşımlar ve Temalar III (Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Fatih Yeşil) Saat: 15:30-17:00
Prof. Dr. Gültekin Yıldız: Askeri Tarihçilikte Yeni Yaklaşımlar
Doç. Dr. Özgür Kolçak: Yeni Askeri Tarihçiliğin Osmanlı Tarihçiliğine Yansımaları
Doç. Dr. Mehmet Beşikçi: Askeri Tarihçilik Kaynağı Olarak Hatıratlar
Doç. Dr. Gülay Yılmaz Diko: Askeri Tarih ve Çocuk Tarihi

KAPANIŞ VE DEĞERLENDİRME (Saat: 17:15-18:00)
Prof. Dr. Mehmet Öz
Prof. Dr. Ali Birinci
Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya
Prof. Dr. Ahmet Şimşek

Sempozyum Afişi