2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans-Ön Lisans Öğrenci̇ Kılavuzu
Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünün Kuruluşunun 50. Yılı Münasebetiyle Türkiye'de Tarih Araştırmaları ve Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü Sempozyumu

Bildiri Özetleri İçin Tıklayınız

Sempozyum Programı ve Videolar

AÇILIŞ: Protokol Konuşmaları (Saat 9:30-10:00)
AÇIŞ VİDEOSU: Hacettepe Tarih Bölümü (Saat: 10:00-10:10)

I. OTURUM: 1970’lerden Günümüze Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünün Türk Akademik Tarihçiliğine Katkısı (Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız) Saat: 10:15-12:30
Prof. Dr. Ramazan Acun: Bütüncül Bakış: Sosyal Ağ Analizi
Prof. Dr. Mehmet Öz: Sosyal ve Ekonomik Tarihçilik
Prof. Dr. Mehmet Özden: II. Meşrutiyet ve Türkiye Cumhuriyeti Dönemleri: Fikir, Siyaset, Toplum
Prof. Dr. Fatih Yeşil: Osmanlı Yenileşme Tarihi
Doç. Dr. Resul Ay: Kültür Tarihçiliği

II. OTURUM: 1960’lardan Günümüze Türkiye’de Tarihçilik I (Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Yunus Koç) Saat: 13:30-15:00
Prof. Dr. Özer Ergenç: Osmanlı Klasik Dönemi Kent Tarihçiliği (Açılış Tebliği)
Prof. Dr. Hülya Taş: Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi
Doç. Dr. Murat Keçiş: Ortaçağ Tarihçiliği
Doç. Dr. Murat Tuğluca: Osmanlı Müesseseler Tarihi

III. OTURUM: 1960’lardan Günümüze Türkiye’de Tarihçilik II (Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya) Saat: 15:15-17:00
Prof. Dr. Zafer Toprak: Modernleşme (Osmanlı ve Cumhuriyet) Dönemi Çalışmaları (Açılış Tebliği)
Prof. Dr. Abdülhamit Kırmızı: Biyografi Çalışmaları
Prof. Dr. Yavuz Unat: Bilim Tarihi Araştırmaları
Doç. Dr. Selim Tezcan: Ortadoğu Tarihi Araştırmaları
Doç. Dr. Fatih Durgun: Avrupa ve Bizans Tarihi Çalışmaları

IV. OTURUM: 1960’lardan Günümüze Türkiye’de Tarihçilik III (Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Mehmet Öz) Saat: 9:30-11:00
Prof. Dr. Suraiya Faroqhi: Kültür Tarihçiliği (Açılış Tebliği)
Prof. Dr. Konuralp Ercilasun: Genel Türk Tarihçiliği
Doç. Dr. Murat Kocaaslan: Sanat Tarihi Çalışmalarında Osmanlı Klasik Dönemi
Doç. Dr. V. Macit Tekinalp: Selçuklu ve Osmanlı Arkeolojisi

V. OTURUM: Dünyada ve Türkiye’de Tarihçilikte Yeni Yaklaşımlar ve Temalar I (Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Mehmet Seyitdanlıoğlu) Saat: 11:10-12:30
Prof. Dr. Fatma Acun: Dijital tarihçilik
Prof. Dr. Ahmet Şimşek: Sosyal Medya ve Tarih
Doç. Dr. Yunus Uğur: Dijitalleşme ve Osmanlı Tarihi
Doç. Dr. Luca Zavagno: Küresel Tarih

VI. OTURUM: Dünyada ve Türkiye’de Tarihçilikte YeniYaklaşımlar ve Temalar II (Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Suraiya Faroqhi) Saat: 13:30-15:20
Prof. Dr. İsenbike Togan: Kadın Tarihi (Açılış Tebliği)
Prof. Dr. Rüya Kılıç: Toplumsal Tıp Tarihi
Doç. Dr. Özlem Sert: İklim ve Çevre Tarihi
Dr. Öğr. Gör. Şeyma Afacan: Duyguların Tarihi
Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar: Salgın Hastalıklar Tarihi

VII. OTURUM: Dünyada ve Türkiye’de Tarihçilikte Yeni Yaklaşımlar ve Temalar III (Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Fatih Yeşil) Saat: 15:30-17:00
Prof. Dr. Gültekin Yıldız: Askeri Tarihçilikte Yeni Yaklaşımlar
Doç. Dr. Özgür Kolçak: Yeni Askeri Tarihçiliğin Osmanlı Tarihçiliğine Yansımaları
Doç. Dr. Mehmet Beşikçi: Askeri Tarihçilik Kaynağı Olarak Hatıratlar
Doç. Dr. Gülay Yılmaz Diko: Askeri Tarih ve Çocuk Tarihi

KAPANIŞ VE DEĞERLENDİRME (Saat: 17:15-18:00)
Prof. Dr. Mehmet Öz
Prof. Dr. Ali Birinci
Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya
Prof. Dr. Ahmet Şimşek

Sempozyum Afişi