2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans-Ön Lisans Öğrenci̇ Kılavuzu
İsteğe Bağlı Staj

Bölümümüzde zorunlu staj uygulaması bulunmamaktadır. Bununla birlikte gönüllü olarak staj yapmak isteyen öğrencilerimiz, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun bölümleri uyarınca, Üniversitemiz tarafından İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile Genel Sağlık Sigortası kapsamında ve sigorta prim giderleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanacak şekilde sigortalanmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerimizin sigorta işlemlerinin eksiksiz ve doğru bir biçimde yapılabilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirgelerin zamanında ve kurallara uygun olarak verilebilmesi için gerekli belgelerin eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi önemlidir. Ayrıntılı bilgi için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın sitesini inceleyebilirsiniz.

Gerekli Belgeler

İsteğe bağlı (gönüllü) staj yapmak isteyen öğrencilerimizin staj başlangıç tarihinden EN GEÇ 15 GÜN EN ÇOK 1 AY ÖNCE, aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir. Staja başladıktan sonra veya başlamaya yakın dönemde verilen belgeler kabul edilmemekte, sigorta işlemleri yapılamamakadır. Bu formlar, bilgisayarda okunaklı yazı tipi ve punto kullanarak hazırlanmalı ve kesinlikle el yazısı ile doldurulmamalıdır.

Ek-2 Stajyer Öğrenci Bilgileri Formu
Ek-3 İşyerine Başvuru ve Kabul Formu
Ek-4 Beyan ve Taahhütname (Sağlık Hizmeti Alan)
Ek-5 Beyan ve Taahhütname (Sağlık Hizmeti Almayan)

“Ek-2 Stajyer Öğrenci Bilgileri Formu”nun yedinci sütunu olan “GSS Durumu” bilgisi öğrencilerimizin hali hazırda bir sağlık güvenceleri olup olmadığına dair bilgidir. Beyan için bakılmakla yükümlü olunan veya olunmayan kişi olmak durumuna göre iki ayrı taahhütname düzenlenmiştir. Öğrencinin durumuna uygun olanı doldurup imzalaması ve bölüme vermesi gerekmektedir.

  • Ailesince bakmakla yükümlü olunan (ailesinden biri üzerinden sağlık güvencesi bulunan veya sağlık giderleri bu kişinin sigortası üzerinden karşılanan) kişiler, Ek-4 Beyan ve Taahhütnameyi dolduracaktır. Bu öğrencilerimiz için %1 oranında Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi (İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları) işlemi yapılacak ve ödenecektir.
  • Ailesinden bakmakla yükümlülüğü olunmayan kişiler, Ek-5 Beyan ve Taahhütnameyi dolduracaktır. Bu öğrencilerimiz için %1 oranındaki Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi ile %5 oranında Genel Sağlık Sigortası Primi işlemi yapılacaktır.

Öğrenciler “Ek-3 İşyerine Başvuru ve Kabul Formu” nu işyerine onaylattıktan sonra, bölümlerine teslim edeceklerdir. İşyeri bu formu almak isterse bir kopyası kendilerine verilebilecektir.
İsteğe bağlı (gönüllü) maksimum yapılabilecek staj süresi 30 iş günüdür.
Cumhurbaşkanlığı’nın Ulusal Staj Seferberliği kapsamında yapılan başvuruların kabul edilmesiyle hak kazanılan stajlarda, 30 iş günü şartı aranmamaktadır.

Stajyer Öğrenci, SGK "İşe Giriş Bildirgesi"ni E-Devlet Kapısı > Sosyal Güvenlik Kurumu > İşe Giriş/İşten Ayrılış Bildirgeleri yolunu izleyerek temin edebilir.