2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans-Ön Lisans Öğrenci̇ Kılavuzu
Değişim Programları

Erasmus+ Programı

Erasmus+ Bölüm Koordinatörü: Doç. Dr. Resul AY (resul.ay[at]hacettepe.edu.tr)

Bölümümüz Erasmus + programı çerçevesinde birçok AB ülkesi üniversiteleriyle karşılıklı öğrenci ve öğretim elemanı değişiminde bulunmaktadır. Program kapsamında öğrencilerimiz öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında sürdürme olanağı bulmaktadır. Erasmus + programı ile ilgili detaylı bilgilere abofisi.hacettepe.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

Mevlana Değişim Programı

Mevlana Bölüm Koordinatörü: Doç. Dr. Erkin EKREM (eekrem[at]hacettepe.edu.tr)

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurtdışındaki yükseköğretim kurumları ile ükemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler. Mevlana Değişim Programı ile ilgili detaylı bilgilere mevlana.hacettepe.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

Farabi Değişim Programı

Farabi Bölüm Koordinatörü: Doç. Dr. Resul AY (resul.ay[at]hacettepe.edu.tr)

Farabi Değişim Programı, Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programı ile ilgili detaylı bilgilere farabi.hacettepe.edu.tr adresinden erişilebilir.