Erken Modern Osmanlı Çalışmaları Konferansı (EMOS)
Erken Modern Osmanlı Çalışmaları Konferansı (EMOS) 12-13 Temmuz 2023 tarihlerinde ODTÜ'de, 14 Temmuz'da ise Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir
Yönetim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mehmet ÖZ

Bölüm Başkan Yardımcıları

Prof. Dr. Fatih YEŞİL

Dr. Öğr. Üyesi Ömer GEZER

Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Erkin EKREM

Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Resul AY

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Emine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mehmet SEYİTDANLIOĞLU

Osmanlı Müesseseleri Ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Rüya KILIÇ

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mehmet ÖZDEN