2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans-Ön Lisans Öğrenci̇ Kılavuzu
Yönetmelik ve Yönergeler

Kanun ve Yönetmelikler

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUZEM) Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Kurumlararası ve Kurumiçi Yatay Geçiş Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Yaz Okulu Eğitim - Öğretim Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

Yönergeler

Tarih Bölümü Lisans Programı Yönergesi (Yeniden hazırlanmaktadır.)

Hacettepe Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi

Hacettepe Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi

Hacettepe Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi

Hacettepe Üniversitesi Tarafından Önlisans ve Lisans Öğrencilerine Verilecek Ödüller, Armağanlar ve Ödüllendirme Kurallarına İlişkin Yönerge

H.Ü. SKS Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Desteği ve Dağıtım Esasları Yönergesi

Esas ve İlkeler

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyi Akademik Danışmanlık Uygulama Esas ve İlkeleri

Hacettepe Üniversitesi Kurumiçi ve Kurumdışı Ders Transferlerinde Eşdeğerliliğe İlişkin Esas ve İlkeler

Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları

Azami Öğrenim Süresi Sonunda Mezuniyet Koşullarını Sağlayamayan Lisans-Önlisans Öğrencileri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Uygulama İlkeleri