2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans-Ön Lisans Öğrenci̇ Kılavuzu
Yatay Geçiş

Yatay geçiş için başvuru ve kabul işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Bölümde yapılacak kredi transfer ve ders kayıt işlemleri yatay geçiş başvuru sonuçları açıklanıp, kesin kayıt yapıldıktan sonra başlamaktadır. Yatay geçiş işlemleri hakkında ayrıntılı bilgi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Web Sitesi'nde yer alan Akademik Takvimler sekmesinden Yatay Geçiş Takvimi'ni, Yönetmelik, Yönerge ve İlkeler sekmesinden yatay geçiş yönergelerini inceleyebilirsiniz.

Kurumlararası ve Kurumiçi Yatay Geçiş

Kurumlararası Yatay Geçiş kontenjanları Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kurumiçi Yatay Geçiş kontenjanları ise Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Yabancı dil hazırlık sınıfına, ilk iki yarıyıl ile son iki yarıyıla yatay geçiş yapılamaz. Aynı ya da eşdeğer bir programa gerekli koşullar sağlandığı takdirde başvuru yapılabilir. Kurumlararası ve Kurumiçi yatay geçiş başvuruları, her yıl yayınlanan yatay geçiş takviminde belirtilen tarihlerde, Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen Yönergelerde belirtilen ilkeler çerçevesinde alınarak ilgili birimler tarafından değerlendirilir ve sonuçlar ilan edilir. Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için yurt dışı yatay geçiş kontenjanımız bulunmamaktadır.

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş (Ek-Madde 1)

Kısaca ek-madde 1 diye tanımlanan yatay geçiş türünde başvuru yapılabilmesi için, bir yükseköğretim kayıtlı olan öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş güz yarıyılları için Ağustos Ayı’nda yapılmaktadır. Ara dönemde bahar yarıyılı için başvuru alınmamaktadır.