2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans-Ön Lisans Öğrenci̇ Kılavuzu
Tarihçe ve Tanıtım

1971-1972 öğretim yılında Prof. Dr. Ercüment KURAN tarafından kurulan Tarih Bölümü 1974-1975 ders yılı sonuna kadar üniversitenin çeşitli fakültelerine servis dersleri vermiş ve bunun yanı sıra lisans üstü eğitim yapmıştır. 1975-1976 öğretim yılından itibaren lisans düzeyinde de öğrenci kabul etmeye başlayan Tarih Bölümü, ilk mezunlarını 1979-1980 döneminde vermiştir.

Bölümün amacı, bütüncü ve mukayeseli bir yaklaşımla, çağdaş teknolojilerden yararlanarak, insanlık tarihinin ve Türk tarihinin özellikle yakın zamanlar başta olmak üzere bütün dönemlerini dünya tarihi çerçevesinde bilimsel esaslara göre araştırıp incelemek, yeni araştırma yöntemleri geliştirmek, ayrıca lisans düzeyinde tarih alanında araştırmalar yapabilecek, arşivler, kütüphaneler ve benzeri tarih ve enformasyonla ilgili çeşitli kuruluşlarda çalışabilecek elemanlar yetiştirmek ve tarih öğretmeni olmayı hedefleyen öğrencilere bunun için gerekli olan tezsiz yüksek lisans programı öncesinde alan bilgisi kazandırmaktır.

Tarih Bölümünde Genel Türk Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalları bulunmaktadır.