Erken Modern Osmanlı Çalışmaları Konferansı (EMOS)
Erken Modern Osmanlı Çalışmaları Konferansı (EMOS) 12-13 Temmuz 2023 tarihlerinde ODTÜ'de, 14 Temmuz'da ise Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir
Araştırma Öncelikli Alanlar

Tarih Bölümü

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı

Araştırma Öncelik Alanları

  • Dijital Tarih
  • Türkiye’de Deliler ve Deliliğin Tarihi
  • Osmanlı Eğitim ve Düşünce Tarihi

Alt Çalışma Konuları

  • Metin Madenciliği
  • Sosyal Ağ Analizi
  • İçerik Analizi

Anahtar Kelimeler

Yapay Zeka, Tarihi Veri Tabanları, Web Tabanlı Uygulamalar, Sosyal Medya ve Tarih

Önemi ve Gerekçesi

Jenerik (dogurgan) bir alandır; birçok başka projeye temel olma potansiyeli bulunmaktadır.