2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans-Ön Lisans Öğrenci̇ Kılavuzu
Çift Anadal ve Yandal

Çift Anadal

Çift Anadal Koordinatörü: Prof. Dr. Fatih YEŞİL (fyesil[at]hacettepe.edu.tr)

Tarih Bölümü Çift Anadal Programına Edebiyat Fakültesi'nin Sosyoloji Bölümü, Sanat Tarihi Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Fransızca Mütercim-Tercümanlık A.B.D. öğrencileri başvurabilirler. Yine aynı şekilde gerekli koşulları sağlayan bölümümüz öğrencileri bu programlarda çift anadal yapabilirler. Çift anadal programa başvuru ve kabul koşulları, başarı ve mezuniyet için gerekli olan koşullarla ilgili temel bilgiler ayrıntılı olarak Hacettepe Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi’nde yer almaktadır.

Öğrencinin programdan mezun olmak için alması gereken dersler ise bölümler arasında yapılan protokollerle belirlenmiştir ve programa kayıt yaptırdığınızda çift anadal danışmanınızın gözetiminde programınıza eklenecektir.

Yandal

Yandal Koordinatörü: Prof. Dr. Fatih YEŞİL (fyesil[at]hacettepe.edu.tr)

Tarih Bölümü Yan Dal Programımıza Üniversitemizin tüm 4 yıllık Lisans Eğitimi veren bölümlerinden öğrenci kabul edilmektedir. Yan Dal programı için kontenjanımız ve başvuru tarihleri her eğitim-öğretim yılı için Edebiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından duyurulmaktadır.

Programa başvuru ve kabul koşulları, başarı ve mezuniyet için gerekli olan koşullarla ilgili bilgiler ayrıntılı olarak Hacettepe Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi’nde yer almaktadır.