2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans-Ön Lisans Öğrenci̇ Kılavuzu
Doktora

Kabul Koşulları

  • Herhangi bir Yüksek Lisans Programından mezun ve akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri olması,
  • Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmaları,
  • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 60 eşdeğeri puan almaları gereklidir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programına kabul edilen öğrenciler zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 120 AKTS ders kredisi toplamak ve ardından yeterlilik sınavını geçerek kabul edilebilir nitelikte bir doktora tezi hazırlayıp toplamda 240 AKTS'ye ulaşmak zorundadır ve 4 üzerinden en az ortalama 3.0'lık bir akademik başarı göstermek zorundadır. Verilen süre içinde bu başarıyı gösteremeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir. Yönetmeliğe göre, derslerini başarı ile tamamlayan doktora öğrencisi bunu izleyen ilk 6 aylık dönem içinde Doktora Yeterlilik Sınavına girer. Bu sınavda başarısız olanlara ikinci bir sınav hakkı tanınır. Doktora Yeterlilik Sınavı öğrencinin genel kuramsal, yöntemsel konular ve tez konusu hakkındaki bilgi birikimini değerlendirmeyi amaçlar. Sınavda başarılı olan öğrencilere tezlerini hazırlamaları için iki yıl süre tanınır, çalışmalarının ilerleme süreci danışmanının da üyesi olduğu Tez İzleme Komitesi'nce yılda iki kez toplanılarak değerlendirilir. Çalışmaları tatmin edici olduğu halde tezlerini hazırlayamamış olan öğrencilere en fazla 2 yıl ek süre tanınır. Öğrenci, hazırladığı tezini çoğunluk oyu ile karar veren bir jüri önünde savunmak zorundadır. Doktora adaylarının tez savunma sınavına girebilmek için, doktora öğrenim sürecinde, SSCI, SCI, SCI-Expanded ya da AHCI kapsamındaki dergilerde veya ULAKBİM TR dizin dergi listesinde bulunan dergilerde, tezi ile ilişkili ve ilk isim olduğu basılmış veya kabul belgesi almış en az bir araştırma makalesi olmak zorundadır.

Ders Listesi*

YARIYIL DERS KODU DERS ADI DERS TÜRÜ AKTS
Güz ve Bahar TAR652** TARİH ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Zorunlu 12
Güz ve Bahar TAR799 TARİH ARAŞTIRMA SEMİNERİ Zorunlu 10
Güz TAR725 TÜRK-ÇİN İLİŞKİLERİ Seçmeli 10
Güz TAR729 TÜRKLER VE İSLAMİYET I Seçmeli 10
Güz TAR731 OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞ DEVRİ PROBLEMLERİ Seçmeli 10
Güz TAR733 OSMANLI SİYASİ DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİ Seçmeli 10
Güz TAR735 KLASİK DÖNEM OSMANLI HUKUK TARİHİ Seçmeli 10
Güz TAR737 OSMANLI KURUMLARI TARİHİ I Seçmeli 10
Güz TAR741 OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA DEMOGRAFİK DEĞİŞMELER Seçmeli 10
Güz TAR743 OSMANLI HAKİMİYETİNDE BALKANLAR Seçmeli 10
Güz TAR745 19. YY OSMANLI BÜROKRASİSİNDE DEĞİŞMELER Seçmeli 10
Güz TAR749 BÜYÜK GÜÇLER VE ORTADOĞU Seçmeli 10
Güz TAR753 ARŞİV KAYNAKLARI VE BİLGİSAYAR I Seçmeli 10
Güz TAR755 BATI DÜNYASININ OLUŞUMU Seçmeli 10
Güz TAR757 AVRUPA TARİHİNDE DEVLETLER SİSTEMİ Seçmeli 10
Güz TAR759 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TARİHİ Seçmeli 10
Güz TAR761 20. YÜZYILDA DÜNYA'DAKİ DEĞİŞMELER Seçmeli 10
Güz TAR763 OSMANLI DÜŞÜNCE TARİHİ I Seçmeli 10
Güz TAR767 OSMANLI BASINININ DOĞUŞU VE GELİŞİMİ Seçmeli 10
Güz TAR769 OSMANLI KRONİKLERİ I Seçmeli 10
Güz TAR773 EMPERYAL RUSYA (1700-1917) Seçmeli 10
Güz TAR775 OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA ORDU VE DEVLET Seçmeli 10
Güz TAR777 OSMANLI DÜNYASINDA DOĞAL ÇEVRE Seçmeli 10
Güz TAR779 ORTAÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA DİNÎ HİZİP, SINIF VE CEMAATLER Seçmeli 10
Bahar TAR726 11-14. YÜZYILLAR MOĞOL TARİHİ Seçmeli 10
Bahar TAR728 TÜRKİYE SELÇUKLULARININ SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ Seçmeli 10
Bahar TAR730 TÜRKLER VE İSLAMİYET II Seçmeli 10
Bahar TAR732 OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA BİLİM VE EĞİTİM Seçmeli 10
Bahar TAR736 OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİNİN KAYNAKLARI Seçmeli 10
Bahar TAR738 OSMANLI KURUMLARI TARİHİ II Seçmeli 10
Bahar TAR742 OSMANLI TARIM EKONOMİSİNDE DEĞİŞME VE DÖNÜŞÜMLER Seçmeli 10
Bahar TAR744 OSMANLI ŞEHRİ Seçmeli 10
Bahar TAR746 OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA SİYASÎ-TOPLUMSAL MUHALEF Seçmeli 10
Bahar TAR748 OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA ANAYASA HAREKETLERİ Seçmeli 10
Bahar TAR752 TANZİMAT SONRASI FİKİR HAREKETLERİ Seçmeli 10
Bahar TAR754 ARŞİV KAYNAKLARI VE BİLGİSAYAR II Seçmeli 10
Bahar TAR756 AVRUPA'DA DİN VE DEVLET İLİŞKİSİ Seçmeli 10
Bahar TAR758 AVRUPA REJİMLERİ Seçmeli 10
Bahar TAR762 ÇİN VE JAPONYA TARİHİ (19-20. YY) Seçmeli 10
Bahar TAR764 OSMANLI DÜŞÜNCE TARİHİ II Seçmeli 10
Bahar TAR770 OSMANLI KRONİKLERİ II Seçmeli 10
Bahar TAR772 KLASİK ASKERİ DÜŞÜNCE TARİHİ Seçmeli 10
Bahar TAR774 SOVYET RUSYA TARİHİ (1917-1991) Seçmeli 10
Bahar TAR776 20. YÜZYILDA BALKANLAR Seçmeli 10
Bahar TAR778 OSMANLI ORDUSUNDA DEĞİŞİM Seçmeli 10
Bahar TAR780 ORTAÇAĞ İSLAM SİYASET DÜŞÜNCESİ VE PRATİĞİ Seçmeli 10

*Bu liste sadece genel bilgi amaçlıdır. Özellikle seçmeli derslerin açılma durumu dönem başındaki planlamalara göre değişebilmektedir. Ayrıntılı ders içerikleri için Bologna Bilgi Paketi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

** Yüksek Lisans Döneminde bu dersi veya bu dersin eşdeğerini almış olan öğrenciler bölümümüze dilekçe vererek bu dersten muaf olabilirler.