2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans-Ön Lisans Öğrenci̇ Kılavuzu
Yüksek Lisans

Kabul Koşulları

  • Herhangi bir Lisans Programından mezun ve akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 2.50 veya eşdeğeri olması,
  • Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olmak,
  • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 50 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 50 eşdeğeri puan almış olmak gerekmektedir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans Programına kabul edilen öğrenciler ikisi zorunlu diğerleri seçmeli olmak üzere toplam 60 AKTS ders kredisi toplamak ve ardından kabul edilen bir yüksek lisans tezi hazırlayıp toplamda 120 AKTS'ye ulaşmak zorundadır.

Yüksek lisans programından mezun olabilmek için genel akademik başarının 4 üzerinden en az 2.5 olması gerekmektedir. Derslerinde başarısız olan ya da bu genel akademik ortalamaya ulaşamayan öğrencilere akademik başarı durumlarını iyileştirmek ek bir yıllık sure tanınmaktadır. Bölüm başkanının onayı ile öğrenciler, önceden almamış olmak şartıyla seçmeli derslerden ikisini lisans dersleri arasından seçebilirler. Yine aynı şekilde, öğrenciler isterlerse seçmeli derslerini, danışmanlarının onayıyla diğer bölümler tarafından açılmış olan yüksek lisans dersleri arasından da seçebilirler. Öte yandan, sınav heyeti ve bölüm başkanı tarafından gerekli görülmesi halinde, lisans öğrenimini bölümde yapmamış öğrencilerinden bir ya da iki dönem bilim hazırlık eğitimi almaları istenebilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin hakiki bir araştırmaya dayalı orijinal bir yüksek lisans tezi yazmaları gerekmektedir. Öğrenci bu çalışmasını bir danışmanın nezareti altında yürütür ve kendisine 1 yıl sure tanınır ve danışmanın müraacatı ile bu sürenin 1 yıl daha uzatılması istenebilir. Enstitü Yönetmeliğindeki kurallar çerçevesinde kurulan jüri tarafından yapılan tez savunma sınavında başarılı olan adaylara bilim uzmanlığı unvanı verilir.

Ders Listesi*

YARIYIL DERS KODU DERS ADI DERS TÜRÜ AKTS
Güz ve Bahar TAR652 TARİH ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Zorunlu 12
Güz ve Bahar TAR685 TARİH ARAŞTIRMA SEMİNERİ Zorunlu 6
Güz TAR605 OSMANLI PALEOGRAFYASI Seçmeli 6
Güz TAR607 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ Seçmeli 6
Güz TAR615 OSMANLI TARİHİ I Seçmeli 6
Güz TAR627 TARİH METODOLOJİSİ Seçmeli 6
Güz TAR629 DÜNDEN BUGÜNE TARİH YAZICILIĞI I Seçmeli 6
Güz TAR631 İLKÇAĞ MEDENİYETLERİ I Seçmeli 6
Güz TAR635 OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI I Seçmeli 6
Güz TAR637 KLASİK DEVİR OSMANLI MEDENİYETİ Seçmeli 6
Güz TAR639 AVRUPA TARİHİ I Seçmeli 6
Güz TAR641 ULUSLARARASI İLİŞKİLER I Seçmeli 6
Güz TAR645 SOSYAL TARİH KAYNAKLARI VE BİLGİSAYAR Seçmeli 6
Güz TAR647 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ Seçmeli 6
Güz TAR649 OSMANLI YENİLEŞMESİ Seçmeli 6
Güz TAR655 ÇAĞDAŞLAŞMA DÖNEMİ TÜRK BİLİM TARİHİ Seçmeli 6
Güz TAR659 ÇAĞDAŞ TÜRKİYE'DE SİYASAL GELİŞMELER (1908-1960) Seçmeli 6
Güz TAR661 KLASİK DÖNEM İSLAM TARİHİ Seçmeli 6
Güz TAR665 TARİH VE STRATEJİ Seçmeli 6
Güz TAR667 AVRUPA ASKERİ TARİHİ (1453-1815) Seçmeli 6
Güz TAR671 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ I Seçmeli 6
Güz TAR673 RUSYA VE SOVYETLER BİRLİĞİ TARİHİ Seçmeli 6
Güz TAR675 CUMHURİYETİN SOSYO-KÜLTÜREL TARİHİ I Seçmeli 6
Güz TAR677 OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA KADININ TARİHİ Seçmeli 6
Güz TAR679 OSMANLI ARAP EYALETLERİNİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI Seçmeli 6
Güz TAR681 SOSYAL AĞ ANALİZİ VE TARİHE UYGULANMASI Seçmeli 6
Güz TAR683 OSMANLI DAĞILMA SÜRECİNDE MİLLİYETÇİLİK VE BAĞ. HA Seçmeli 6
Bahar TAR606 OSMANLI DİPLOMATİĞİ Seçmeli 6
Bahar TAR616 OSMANLI TARİHİ II Seçmeli 6
Bahar TAR630 DÜNDEN BUGÜNE TARİH YAZICILIĞI II Seçmeli 6
Bahar TAR632 İLKÇAĞ MEDENİYETLERİ II Seçmeli 6
Bahar TAR634 ANADOLU SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMİ Seçmeli 6
Bahar TAR636 OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI II Seçmeli 6
Bahar TAR640 AVRUPA TARİHİ II Seçmeli 6
Bahar TAR642 ULUSLARARASI İLİŞKİLER II Seçmeli 6
Bahar TAR644 BALKAN TARİHİ Seçmeli 6
Bahar TAR646 KOLLEKTİF BİYOGRAFİ ÇALIŞMALARI VE BİLGİSAYAR Seçmeli 6
Bahar TAR650 19. YY TÜRK FİKİR HAYATI Seçmeli 6
Bahar TAR656 KLASİK DÖNEM OSMANLI SOSYAL TARİHİ Seçmeli 6
Bahar TAR658 İSLAM MEDENİYETİ VE KURUMLARI TARİHİ Seçmeli 6
Bahar TAR668 OSMANLI ASKERİ TARİHİ (1300-1914) Seçmeli 6
Bahar TAR670 MODERNLEŞME DÖNEMİ OSMANLI YÖNETİM TARİHİ Seçmeli 6
Bahar TAR672 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ II Seçmeli 6
Bahar TAR676 CUMHURİYETİN SOSYO-KÜLTÜREL TARİHİ II Seçmeli 6
Bahar TAR678 ORTADOĞU'DA TOPLUM, KÜLTÜR VE SİYASET Seçmeli 6
Bahar TAR680 OSMANLI'DAN CUMHURİYETE TÜRK EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 6

*Bu liste sadece genel bilgi amaçlıdır. Özellikle seçmeli derslerin açılma durumu dönem başındaki planlamalara göre değişebilmektedir. Ayrıntılı ders içerikleri için Bologna Bilgi Paketi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.