2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans-Ön Lisans Öğrenci̇ Kılavuzu
Lisans

Kabul Koşulları

Öğretim imkanlarına bağlı olarak bölüm her yıl ortalama 80 lisans öğrencisi kabul etmektedir. Bölümde lisans eğitimi almak isteyen bireylerin lise ya da dengi öğretimi başarıyla tamamlamış olmaları ve üniversite giriş sınavından yeterli puan almış olmaları gerekmektedir. Üniversite giriş sınavı yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenmekte ve öğrenciler yine aynı merkez tarafından aldıkları puan ve tercihlerine göre ilgili öğretim kurumlarına yerleştirilmektedir. 2023 yılı itibariyle Sözel puan türünden alım yapılmaktadır. Bu şekilde yerleştirmesi yapılan öğrencilerin bölüme kaydolup, öğrenimlerine başlayabilmek için başka bir sınava girmeleri gerekmemektedir.

Program Yapısı

Lisans eğitim-öğretim programı belirlenen derslerin her birinden yine belirlenen süre ve şekilde başarılı olmaya dayalı tek bir programdır. Eğitim-öğretim programındaki dersler dört kümeye ayrılmaktadır. Bunlar üniversite genelinde ortak zorunlu dersler, bölüm zorunlu dersleri, bölüm içi seçmeli dersler ve bölüm dışı seçmeli derslerdir. Üniversite genelinde ortak zorunlu dersler, ÜNİ101 Üniversite Yaşamına Giriş, AİT (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi), TKD (Türk Dili), birinci yıldaki yabancı dil dersleri ve Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin bu derslerden aldıkları kredi mezuniyet kredilerine sayılmaktadır. (Toplam 8 ders)

Program Yapısını Gösteren Tablo

DERS TÜRÜ DERS SAYISI MEVCUT AKTS ALINMASI GEREKEN AKTS YÜZDE
Üniversite Zorunlu 8 17 17 7%
Bölüm Zorunlu 32 155 155 65%
Bölüm Dışı Seçmeli 11 52 20 8%
Bölüm Seçmeli 27 131 20 8%
Serbest - - 28 12%
Toplam 78 355 240 100%


Bölüm zorunlu dersler bölüm tarafından açılan ve mezun olabilmek için öğrencilerin zorunlu olarak alıp başarılı olmaları gereken derslerden oluşmaktadır. Lisans eğitim-öğretim programında bu kümede toplam 155 AKTS'lik 32 ders yer almaktadır. Bölüm-içi seçmeli dersler bölüm tarafından açılan ve öğrencilerin mezun olabilmek için kendilerinden en az 20 AKTS kazanmış olmaları gereken toplam 131 AKTS'lik 27 dersi kapsamaktadır. Bölüm dışı seçmeli dersler normal olarak başka bölümlerin kendi öğrencileri için açtıkları fakat bölümümüz programında seçmeli olarak yer alan ve en az 20 AKTS'si öğrenciler tarafından zorunlu olarak alınması gereken toplam 52 AKTS'lik 11 dersi kapsamaktadır. Zorunlu dersler ile programda yer alan bölüm içi ve dışı seçmeli derslerden alınması gereken asgari krediye ek olarak öğrenciler mezuniyet için gerekli krediyi istedikleri şekilde tamamlayabilirler. Bu kategoride üniversite geneline açılan SEÇ kodlu dersler ve yabancı dil dersleri alınabileceği gibi kalan krediler bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli derslerle de doldurulabilir.

2022-2023 Bahar döneminden itibaren dileyen öğrenciler Eğitim Fakültesi tarafından verilen Pedagojik Formasyon derslerini de seçmeli olarak alabilmektedir.

Ders Listesi*

SINIF YARIYIL DERS KODU DERS ADI DERS TÜRÜ AKTS
1 1 ÜNİ101 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GİRİŞ Üniversite Zorunlu 1
1 1 İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Üniversite Zorunlu 3
1 1 TAR111 İLKÇAĞ TARİHİ Bölüm Zorunlu 5
1 1 TAR127 OSMANLICA I Bölüm Zorunlu 5
1 1 TAR131 TARİH METODOLOJİSİ Bölüm Zorunlu 5
1 1 TAR135 BİLGİSAYAR VE TARİH I Bölüm Zorunlu 5
1 1 TKD103 TÜRK DİLİ I Üniversite Zorunlu 2
1 1 ANT105 ANTROPOLOJİYE GİRİŞ Bölüm Dışı Seçmeli 4
1 1 ARK161 ARKEOLOJİYE GİRİŞ Bölüm Dışı Seçmeli 5
1 1 SOS104 SOSYOLOJİYE GİRİŞ I Bölüm Dışı Seçmeli 5
1 2 BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI Üniversite Zorunlu 2
1 2 İNG128 TEMEL İNGİLİZCE II Üniversite Zorunlu 3
1 2 TAR118 TÜRK TARİHİ Bölüm Zorunlu 5
1 2 TAR128 OSMANLICA II Bölüm Zorunlu 5
1 2 TAR138 İLKÇAĞ MEDENİYETLERİ Bölüm Zorunlu 5
1 2 TKD104 TÜRK DİLİ II Üniversite Zorunlu 2
1 2 EKO116 GENEL İKTİSAT Bölüm Dışı Seçmeli 4
1 2 TAR132 TARİH BİBLİYOGRAFYASI Bölüm Seçmeli 5
1 2 TAR136 BİLGİSAYAR VE TARİH II Bölüm Seçmeli 5
2 3 AİT203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Üniversite Zorunlu 2
2 3 TAR217 MÜSLÜMAN TÜRK DÜNYASI Bölüm Zorunlu 5
2 3 TAR235 KLASİK DÖNEM İSLAM DÜNYASI Bölüm Zorunlu 5
2 3 TAR237 ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ Bölüm Zorunlu 5
2 3 TAR243 OSMANLICA III Bölüm Zorunlu 5
2 3 PSİ101 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Bölüm Dışı Seçmeli 6
2 3 TAR215 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ I Bölüm Seçmeli 5
2 3 TAR239 BİLGİSAYAR VE TARİH III Bölüm Seçmeli 5
2 3 TAR245 TARİHİ COĞRAFYA Bölüm Seçmeli 5
2 4 AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Üniversite Zorunlu 2
2 4 TAR218 KLASİK İSLAM MEDENİYETİ Bölüm Zorunlu 5
2 4 TAR238 ORTAÇAĞ AVRUPA MEDENİYETİ Bölüm Zorunlu 5
2 4 TAR244 OSMANLICA IV Bölüm Zorunlu 5
2 4 TAR254 PROSEMİNER Bölüm Zorunlu 4
2 4 FEL101 FELSEFEYE GİRİŞ Bölüm Dışı Seçmeli 5
2 4 TAR216 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ II Bölüm Seçmeli 5
2 4 TAR230 BİLİM TARİHİ Bölüm Seçmeli 5
2 4 TAR240 BİLGİSAYAR VE TARİH IV Bölüm Seçmeli 5
3 5 TAR305 YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ Bölüm Zorunlu 5
3 5 TAR315 OSMANLI TARİHİ I Bölüm Zorunlu 5
3 5 TAR339 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ Bölüm Zorunlu 5
3 5 TAR345 TÜRK TARİHİ SEMİNERİ Bölüm Zorunlu 4
3 5 FEL355 TARİH FELSEFESİ Bölüm Dışı Seçmeli 5
3 5 SAN347 İSLAM MİMARİSİ I Bölüm Dışı Seçmeli 4
3 5 SAN451 OSMANLI MİMARİSİ I Bölüm Dışı Seçmeli 5
3 5 TAR327 RUSYA VE KAFKASYA TARİHİ Bölüm Seçmeli 5
3 5 TAR333 TÜRK EDEBİYATI TARİHİ I Bölüm Seçmeli 4
3 5 TAR335 ASYA VE UZAKDOĞU TARİHİ Bölüm Seçmeli 5
3 5 TAR341 OSMANLI PALEOGRAFYASI I Bölüm Seçmeli 5
3 5 TAR367 AMERİKA TARİHİ Bölüm Seçmeli 5
3 5 TAR377 BÜYÜK SELÇUKLULAR TARİHİ Bölüm Seçmeli 5
3 5 TAR379 ORTADOĞU TARİHİ I Bölüm Seçmeli 5
3 6 TAR306 YENİÇAĞ AVRUPA MEDENİYETİ Bölüm Zorunlu 5
3 6 TAR316 OSMANLI TARİHİ II Bölüm Zorunlu 5
3 6 TAR328 BİZANS TARİHİ Bölüm Zorunlu 5
3 6 TAR346 OSMANLI TARİHİ SEMİNERİ Bölüm Zorunlu 4
3 6 SAN348 İSLAM MİMARİSİ II Bölüm Dışı Seçmeli 4
3 6 SAN452 OSMANLI MİMARİSİ II Bölüm Dışı Seçmeli 5
3 6 TAR334 TÜRK EDEBİYATI TARİHİ II Bölüm Seçmeli 4
3 6 TAR342 OSMANLI PALEOGRAFYASI II Bölüm Seçmeli 5
3 6 TAR378 TÜRKİYE SELÇUKLULARI VE BEYLİKLER TARİHİ Bölüm Seçmeli 5
3 6 TAR380 ORTADOĞU TARİHİ II Bölüm Seçmeli 5
4 7 TAR403 OSMANLI SOSYO-EKONOMİ TARİHİ Bölüm Zorunlu 5
4 7 TAR421 YENİLEŞME TARİHİ Bölüm Zorunlu 5
4 7 TAR423 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ I Bölüm Zorunlu 5
4 7 TAR427 YENİLEŞME TARİHİ SEMİNERİ Bölüm Zorunlu 4
4 7 TAR441 ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ I Bölüm Zorunlu 5
4 7 TAR409 TARİH YAZICILIĞI I Bölüm Seçmeli 4
4 7 TAR437 ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI Bölüm Seçmeli 5
4 7 TAR489 CUMHURİYETİN SOSYAL TARİHİ Bölüm Seçmeli 5
4 7 TAR491 OSMANLI ARŞİV METİNLERİ I Bölüm Seçmeli 5
4 8 TAR404 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ SEMİNERİ Bölüm Zorunlu 4
4 8 TAR408 KLASİK DÖNEM OSMANLI KÜLTÜRÜ Bölüm Zorunlu 5
4 8 TAR424 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİH II Bölüm Zorunlu 5
4 8 TAR442 ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ II Bölüm Zorunlu 5
4 8 TAR410 TARİH YAZICILIĞI II Bölüm Seçmeli 4
4 8 TAR432 BALKAN TARİHİ Bölüm Seçmeli 5
4 8 TAR490 OSMANLI DİPLOMASİ TARİHİ Bölüm Seçmeli 5
4 8 TAR492 OSMANLI ARŞİV METİNLERİ II Bölüm Seçmeli 5

*Bu liste sadece genel bilgi amaçlıdır. Özellikle seçmeli derslerin açılma durumu dönem başındaki planlamalara göre değişebilmektedir. Ayrıntılı ders içerikleri için Bologna Bilgi Paketi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.