2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans-Ön Lisans Öğrenci̇ Kılavuzu
Projeler

Mehmet Öz, Osmanlı – Venedik Egemenliğinde Balkanlar Ve Dalmaçya Kıyıları: Savaş, Diplomasi Ve Sınır (1691 – 1721) - (Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje), (2014-2017)

Mehmet Öz,  Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Manisa Şehrine Yapılan Dış Göçler Ve Etkileri - (Tübitak Projesi), (01.07.2008-13.12.2010)

Fatih Yeşil, İngiltere’nin Ortadoğu Siyasetinin Dönüm Noktası: Doğu Akdeniz’de İngiliz--Fransız Rekabeti Ve Osmanlı İmparatorluğu (1798-1806) – (Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje), (2015 – 2016)

Fatih Yeşil, Modernleşen Osmanlı Taşrasında Yönetmek Ve Yönetilmek Devlet Eşraf Ve Muhalefet 1876 1908 Batı Anadolu Kazaları Örnekleminde Bir İdarî Tarih Tahlili – (Tübitak Projesi), (2011 – 2015)

Mehmet Seyitdanlıoğlu, Tanzimat Dönemi Osmanlı Hükümetleri Ve Programları (2007 Yılında Bitirilmesi Planlanmaktadır)

Mehmet Seyitdanlıoğlu, Sadık Rıfat Paşa, Müntehabat-I Asar (Metin Neşri).

Mehmet Seyitdanlıoğlu, Sadık Rıfat Paşa: Tanzımat'a Giden Yolda Bir Osmanlı Eliti.

Mehmet Seyitdanlıoğlu, I. Meşrutiyet: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu.

Ramazan Acun, Tarih Eğitiminde Sınıf-Tarihi Mekan Entegrasyonu: Tarihi Mekan Gezilerinin Eğitsel Materyale (Video) Dönüştürülmesi - (Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje), (2017 – 2020)

Ramazan Acun, Amerikan Tarih Bölümü Mezunları İle Türkiye'de Tarih Bölümü Mezunlarının Niteliklerinin Karşılaştırılması: Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü İle Western Illinois Üniversitesi Üzerine Örnek Bir Çalışma - (Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje), (2018 – 2019)

Ramazan Acun, III. Tarihyazımı Çalıştayı: Küreselleşmenin Tarihyazımına Etkisi Tarih Araştırmaları Ve Yazımında Yeni Yaklaşımlar – (Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje), (2015 – 2016)

Mehmet Özden, Osmanlı Hürriyetçiliği Ve Balkan Milliyetçiliği Arasında Makedonya Meselesi Yüzbaşı Şemseddinin Makedonya Risalesi 1908 – (Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje), (2016 – 2017)

Özlem Sert, Osmanlı Dünyasında Kentler, Balkanlar Ve Anadolu Yerleşim Tarihi Karşılaştırması – (Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje), (2019 – 2020)

Özlem Sert, Hacettepe Üniversitesi Kent Araştırmaları Merkezi Ankara Atölyeleri Iı 5 Mart 30 Mayıs 2016 Ankaranın Zenginliği Farklılıkların İletişimi – (Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje), (2016 – 2017)

Özlem Sert, Kentin Hikayeleri Projesi Diğer – (Özel Kurumlarca Desteklenen Proje), (2015 – 2016)

Özlem Sert, Sosyal Bilimler İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri Atölyesi - (Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje), (2015 – 2015)

Özlem Sert, İstanbul Tasarım Vakfı Karya Akademisi Kuruluş Projesi – (Özel Kurumlarca Desteklenen Proje), (01.06.2015 - 01.12.2015)

Ömer Gezer, Osmanlı Basınının Mühendislik Mirası - (Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje), (2016 – 2017)

Ömer Gezer, Habsburg Serhaddinde Osmanlı Askerî Gücünün Analizi (1699-1715) - (Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje), (2016 – 2017)