2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans-Ön Lisans Öğrenci̇ Kılavuzu
Kitaplar

 

Bölümümüzde Görev Yapmakta Olan Öğretim Üyelerinin Kitapları

Mehmet Öz ve Oktay Özel (der.). Söğüt’ten İstanbul’a: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Üzerine Tartışmalar. Ankara: İmge Kitabevi, 2015.

Mehmet Öz. Kanun-ı Kadimin Peşinde. Osmanlı'da "Çözülme" ve Gelenekçi Yorumcuları. İstanbul: Dergah Yayınları, 1997.

Mehmet Öz. Osmanlı Tarihi Üzerine 1: Kuruluş, Kimlik ve Siyasi Düşünce.  Cedit Neşriyat, 2019.

Mehmet Öz. Osmanlı Tarihi Üzerine 2: İnsan Toplum Ekonomi. Cedit Neşriyat, 2019.

Mehmet Öz. Türkiye'nin Beka Meselesi. Türk Yurdu Yayınları, 2019.

Mehmet Öz ve Serhat Küçük (der.). Türk Tarihçiliğinin Asırlık Çınarı: Halil İnalcık’a Armağan. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2018.

Mehmet Öz (der.). Tuncay Baykara Armağanı. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2018.

Mehmet Öz ve Fatma Acun (der.). Orta Karadeniz Tarihinin Kaynakları VII: Karahisar-ı Şarkı Sancağı Mufassal Avarız Defteri (1642-43 Tarihli). Ankara: TTK, 2018.

Mehmet Öz, Bahaeddin Yediyıldız ve Ünal Üstün (der.). Ordu Yöresi Tarihinin Kaynakları 3: 387 Numaralı Defter-i Karaman ve Rum'un (Canik Livası'na Ait Bölümü (1520). Ankara: TTK, 2018.

Mehmet Öz. Orta Karadeniz Tarihinin Kaynakları VIII: Canik Sancağı Avarız Defterleri 1642. Ankara: TTK, 2018.

Mehmet Öz. Kıskaçtaki Türkiye. Türk Yurdu Yayınları, 2016.

Mehmet Öz ve Fatih Yeşil (der.). Ötekilerin Peşinde / Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak’a Armağan. Timaş, 2015.

Mehmet Öz. Türkiye'nin Kritik Dönemeci. Türk Yurdu Yayınları, 2014.

Mehmet Öz (der.). Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu-Bildiriler / Ankara, 18-20 Mart 2010. Ankara: TTK, 2011.

Mehmet Öz. The Ottomans: A Brief Story of a World Empire. Ankara: Ministry of Foreign Affairs, 2000.

Mehmet Öz. XV-XVI. Yüzyıllarda Canik Sancağı. Ankara: TTK, 1999.

Mehmet Veli Seyitdanlıoğlu ve Halil İnalcık. Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu. İş Bankası Yayınları, 2019.

Mehmet Veli Seyitdanlıoğlu ve Osman Okyar. Atatürk, Okyar ve Çok Partili Türkiye / Fethi Okyar'ın Anıları. İş Bankası Yayınları, 2019.

Mehmet Veli Seyitdanlıoğlu. Tanzimat Döneminde Modern Belediyeciliğin Doğuşu Yerel Yönetim Metinleri. İş Bankası Yayınları, 2010.

Mehmet Veli Seyitdanlıoğlu. Tanzimat / Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu. Phoenix, 2006.

Mehmet Veli Seyitdanlıoğlu. Tanzimat Devrinde Meclis-i Vala (1838-1868). Ankara: TTK, 1999.

Ramazan Acun. Türkiye'de Akademi ve Bilim: Nerede Yanlış Yapıyoruz? Orion Kitapevi, 2021.

Ramazan Acun ve Serhat Küçük. Avrupa Tarihinde Türk Eli: Doç. Dr. Gümeç Karamuk Armağanı. Hacettepe Yayınları, 2017.

Rüya Kılıç. Hasta, Doktor ve Devlet: Osmanlı Modern Tıbbında Hastalıkla Mücadelenin Bitmemiş Hikayeleri. Kitap Yayınevi, 2020.

Rüya Kılıç. İntiharın Tarihi: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyette İstemli Ölüm Halleri. Kitap Yayınevi, 2018.

Rüya Kılıç. Osmanlıda Seyyidler ve Şerifler. Kitap Yayınevi, 2018.

Rüya Kılıç. Deliler ve Doktorları: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Delilik. Tarih Vakfı Yayınları, 2015.

Rüya Kılıç. Osmanlıdan Cumhuriyete Sufi Geleneğin Taşıyıcıları. Dergah Yayınları, 2009.

Emine Erdoğan Özünlü, Osman Gümüşçü ve Alpaslan Demir. Türkiye’nin Kayıp Köyleri. Yeditepe Yayınevi, 2022.

Emine Erdoğan Özünlü ve Ayşe Kayapınar. 1472 ve 1560 Tarihli Akıncı Defterleri. Ankara: TTK, 2018.

Emine Erdoğan Özünlü ve Ayşe Kayapınar. Mihaloğulları'na Ait 1586 Tarihli Akıncı Defteri. Ankara: TTK, 2015.

Emine Erdoğan Özünlü. Ayntab Sipahileri Bir Osmanlı Sancağında Tımarlı Sipahi Olmak (1530-1647). Berikan Yayınevi, 2012.

Fatih Yeşil. Bir Osmanlı Gözüyle Avrupa Siyasetinde Güç Oyunu. Kitabevi Yayınları, 2018.

Fatih Yeşil. Trajik Zafer: Büyük Güçlerin Doğu Akdeniz'deki Siyasi ve Askeri Mücadelesi (1806-1807). İş Bankası Yayınları, 2017.

Fatih Yeşil. İhtilaller Çağında Osmanlı Ordusu. Tarih Vakfı Yayınları, 2016.

Fatih Yeşil. Nizam-ı Cedid Kanunları (1791-1800). Ankara: TTK, 2012.

Fatih Yeşil. Ebubekir Ratib Efendi: Aydınlanma Çağında Bir Osmanlı Katibi (1750-1799). Tarih Vakfı Yayınları, 2011.

Özlem Sert. 1549: Rodosçuk’ta Bir Yıl. Süleymanpaşa Belediyesi, 2018.

Özlem Sert. Rodosçuk: Osmanlılar Döneminde Esamesi Geçen İnsanların Kenti 1546-1553. Süleymanpaşa Belediyesi, 2017.

Özlem Sert. Umudun Tarihine Yolculuk: Yedi Uyurlar Efsanesi. Phoenix, 2010.

Selda Güner Özden (haz.). Mehmed Memdûh Paşa, Esvât-ı Sudûr (Sadrazamların Sesleri). Okur Tarih, 2019.

Selda Güner Özden. V. Murad: Yeni Osmanlı, Melankolik ve Mason Birader (1840-1904). Doğu Kütüphanesi, 2018.

Selda Güner Özden. Vehhabi-Suudiler (1744-1819): Osmanlı Arabistanı'nda Kıyam ve Tenkil. Tarih Vakfı Yayınları, 2013.

Resul Ay. Anadolu’da Derviş ve Toplum. 13-15. Yüzyıllar. Kitap Yayınevi, 2020.

Erkin Ekrem. Çin’in Orta Asya Politikaları. Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2011.

Hakan Kaynar. Projesiz Modernleşme: Cumhuriyet İstanbul'undan Gündelik Fragmanlar. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2012.

Hakan Kaynar, Bahaeddin Yediyıldız ve Serhat Küçük (haz.). Orta Karadeniz Kültürü. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2005.

Nagihan Doğan. Dinin İktidarı İktidarın Dini: Hilafet, Siyaset ve İslâm (750-833). İletişim Yayınları, 2021.

Nagihan Doğan (çev.). Ahmet T. Karamustafa. Tasavvufun Oluşumu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2017.

Ömer Gezer. Kale ve Nefer: Habsburg Serhaddinde Osmanlı Askeri Gücü (1699-1715). Kitap Yayınevi, 2020.

F. Özden Mercan (associate editor), P. Hart, V. Kennedy ve D. Petherbridge (eds.). Henrietta Liston’s Travels: The Turkish Journals, 1812-1820. Edinburgh University Press, 2020.