Orta Çağ ve Erken Modern Dönem Avrupa Tarihi Sempozyumu
Orta Çağ ve Erken Modern Dönem Avrupa Tarihi Sempozyumu’na bu alanda çalışma yapan tüm disiplinlerdeki lisansüstü araştırmacıları davet ediyoruz. Özet gönderimi için son tarih 1 Şubat 2024'tür.
"Orta Çağ ve Erken Modern Dönem Avrupa Tarihi" Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu Bildiri Çağrısı

Orta Çağ ve Erken Modern Dönem Avrupa Tarihi Sempozyumu’na bu alanda çalışma yapan tüm disiplinlerdeki lisansüstü araştırmacıları davet ediyoruz. Sempozyum, V. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar Avrupa’da yaşanan siyasi, sosyal, ekonomik, dinî, fikrî ve kültürel gelişmeler üzerine çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine araştırmalarını sunma ve bu alana yönelik disiplinler arası tartışmalara katılma imkânı sağlamayı amaçlamaktadır. Sempozyuma katılmakiçin 250-300 kelimeden oluşan bildiri özetlerinizi hu.avrupasempozyumu@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Özet gönderimi için son tarih 1 Şubat 2024'tür.

Sempozyum Afişi: